SR – Výrobník sirupů

Stroj typu SR je určen k výrobě sirupů z tekutého cukru nebo sirupu typu LIGHT. Měření refrakce je zajištěno automaticky. Kyselinu citronovou a ostatní ingredience potřebné pro výrobu sirupu lze odměřovat dávkovacími čerpadly přímo do směšovacího tanku. Součástí stroje je i zásobník hotového sirupu.

Výroba sirupů

Výroba sirupů probíhá ve směšovací nádrži. Napouštění dávek jednotlivých komponent do směšovací nádrže je přesně odměřeno na průtokoměrech. Stroj si automaticky dopouští dávku vody dle nastavené refrakce vyráběného sirupu. Ingredience si stroj buď přisává ze zásobní nádrže nebo je lze do směšovací nádrže odměřovat dávkovacím čerpadlem.

Pokud jsou všechny komponenty ve směšovací nádrži, proběhne promíchání sirupu a je změřena refrakce hotového sirupu. Tento údaj o refrakci je možno předávat do centrálního řídicího systému. Mixer, který je také připojen k centrálnímu řídicímu systému, si může nastavit směšovací poměr sirupu a vody dle požadavku na refrakci hotového nápoje.

Konstrukce

Nerezová konstrukce stroje, včetně silového rozvaděče, je úmístěna na pevném rámu. Materiály použité při výrobě, včetně nádrží a rámu, jsou vhodné pro potravinářskou výrobu v kvalitě nerezové oceli 1.4301.

Řízení

Stroj může mít vlastní řídicí systém nebo může být řízen centrálním systémem.

Obsluha má možnost volit:

 • Refrakce sirupu.
 • Množství kyseliny citronové.

Parametry

Výkon stroje: (500 – 4 000) l/h.

Příkon stroje: (3 – 10) kW

Fotogalerie

Klíčové prvky:

 • Dotykový displej
 • Řídicí systém
 • Indukční průtokoměry
 • Ejektor
 • Pneumatické prvky
 • Nosný rám

Vhodné pro:

 • Sodovkárny
 • Pivovary
 • Výrobce potravinových doplňků