CIP – Sanitační stanice

Sanitační stanice CIP slouží k mytí a proplachování technologií v potravinářských nebo farmaceutických provozech. Sanitační procedura umožňuje optimalizovat spotřebu mycích koncentrátů.

Sanitace

Automatická sanitační stanice je koncipována tak, aby pokryla veškeré nároky zákazníka pro sanitaci výrobní technologie v automatickém modu a ve všech sanitačních režimech.

Stanice je jednookruhová se zásobníky alkalického a kyselého mycího prostředku a proplachové vody. K ohřevu sanitačního prostředku se používá parní výměník s regulací teploty sanitačního média. Koncentrace sanitačního média a jeho teplota je indikováná na vratném potrubí.

Dávkování koncentrátů kyselého, alkalického nebo desinfekčního prostředku je zajištěno membránovými dávkovacími čerpadly. K dopravě sanitačního média se používá odstředivé čerpadlo. Sanitační stanice může komunikovat se všemi stroji dané výrobní technologie a ovládat jednotlivé sanitační trasy dle zvolené sanitační receptury.

Sanitační proces probíhá zcela automaticky bez zásahu obsluhy ve všech krocích dle zvolené receptury. Proplach jednotlivých tras po sanitaci probíhá do té doby, pokud je v systému detekován sanitační prostředek.

Konstrukce

Nerezová konstrukce stroje, včetně silového rozvaděče, je úmístěna na pevném rámu. Materiály použité při výrobě, včetně nádrží a rámu, jsou vhodné pro potravinářskou výrobu v kvalitě nerezové oceli 1.4301.

Řízení

Stroj může mít vlastní řídicí systém nebo může být řízen centrálním systémem.

Parametry

Velikost stanice a její příkon, jak elektrický tak parní, jsou závislý na množství sanitačního prostředku použitého k sanitaci technologie.

Fotogalerie

Klíčové prvky:

  • Dotykový displej
  • Řídicí systém
  • Indukční průtokoměry
  • Kapacitní sondy
  • Pneumatické prvky

Vhodné pro:

  • Sodovkárny
  • Pivovary
  • Farmacie
  • Mlékárny
  • Výrobce potravinových doplňků